מפעל מכונות מתנה אחרות - סין ​​יצרני מכונות מתנה אחרות, ספקים